درخواست طراحی برگه

اگر برگه ای را در لیست برگه های سایت نمیبینید و به آن نیاز دارید کافیست طبق روش زیر از نرم افزاری محسن درخواست طراحی نمایید :
مرحله درخواست : در این مرحله میبایست:
1. برگ درخواستی
2. برگ نمونه
3. اندازه و جهت برگه
4. توضیحات مورد نیاز

ارسال نمایید.این برگ می تواند تصویر فعلی برگی باشد که هم اکنون از آن استفاده می نمایید و یا طراحیی از برگی که در نظر دارید و آن را در نرم افزارهای مختلف مانند اکسل یا نرم افزار های گرافیکی طراحی نموده اید . همچنین نمونه پر شده برگ مورد نظر به همراه توضیحات مورد نیاز مثل اندازه، نام و محاسبات مورد نیاز برگه را جمع آوری کرده و توسط قسمت تماس و پشتیبانی ارسال نمایید.

مرحله بررسی و تائید : پس از ارسال درخواست طبق اولویت ارسال ها درخواست شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این مرحله اگر سوالی در ساخت برگ بوجود آید با شما توسط ایمیل تماس گرفته خواهد شد . اگر امکان طراحی برگ درخواستی وجود داشته باشد پیامی مبنی بر تائید برگ به ایمیل شما ارسال خواهد شد .
مرحله تائید نهایی : اگر برگه درخواستی برگه ای عمومی و پرکاربرد باشد بصورت خودکار به مرحله بعد خواهید رفت . اما اگر برگ درخواستی خاص و کم کاربرد برای عموم باشد شما می بایست مبلغی بعنوان پیش پرداخت پرداخت نمایید تا طراحی برگ آغاز شود . اطلاعات این پرداخت در پیام تائید مرحله قبل ارسال می شود .
مرحله طراحی : در این مرحله طراحی آغاز شده است . ممکن است در این مرحله نمونه ای برای تست به شما ارسال شود و شما برای نهایی شدن طراحی برگ بعد از تست آن برگ شرایط را اعلام نمایید .
مرحله عرضه برگ : این مرحله نهایی می باشد . در این مرحله برگ طراحی شده در سایت قرار داده می شود و به شما توسط ایمیل اطللاع رسانی خواهد شد .

هزینه طراحی

هزینه طراحی برگه جدید همان هزینه دانلود برگه و در حد قیمت برگه های موجود در سایت خواهد بود، به عبارت دیگر هزینه ای برای طراحی وجود ندراد، مگر اینکه برگه برای کاربرد خاص فرد باشد و قابلیت استفاده عمومی را نداشته باشد.

تعرفه و قیمت گذاری

برگه های نرم افزار فاکتور از نظر قیمت سه نوعند :

  1. برگه هایی که بصورت رایگان عرضه می شوند.

  2. برگه هایی که با کمترین قیمت ممکن همراه با نوشته کوچک آدرس سایت در کنار جداول و یا کنار برگه عرضه می شوند. این برگه ها بر اساس کارایی، پیچیدگی و عمومیت کاربرد قیمیت گذاری می شوند.

  3. برگه هایی مانند برگه های نوع دوم با این تفاوت که نوشته کوچک آدرس سایت در آنها نیست، قیمت این برگه ها به علت نبود نشانی از سازنده در آن همیشه پنج برابر نوع دوم قیمت گذاری می شوند.برگه ای که نسخه ای با این ویژگی دارد با علامت N در کنار آن مشخص می شود.

توجه

تمامی مشخصات مانند نشانی ها، اسامی، لوگو و تصاویر موجود در پیش نمایش برگه ها قابل تغییر می باشند و فقط برای نمونه درج شده اند و ارتباطی به سه نوع بالا ندارند.
برای اطلاعات بیشتر به پنجره اصلی مراجعه نمایید.