پنجره مشتری/متقاضی

پنجره مشتری/متقاضی
در این پنجره اعمال متعددی بر روی مشتری/متقاضی قابل انجام می باشد، علاوه بر گزینه هایی که در پنجره قابل مشاهده است گزینه های دیگری در منوی پنجره که توسط کلیک بر روی تصویر سه خطی گوشه سمت راست و بالا وجود دارد قابل دسترس می باشد . کارهایی که با این پنجره قابل انجام می باشند به شرح زیراند :
افزودن مشتری/متقاصی جدید : برای این کار کافیست "جدید" ( یا کلید میانبر F5) را انتخاب کرده، فیلد "شماره/کد اشتراک" انتخاب میشود، سپس اطلاعات مورد نظر را وارد کرده و توسط کلید Tab به فیلد بعدی بروید. پس از پایان ورود اطلاعات "ذخیره" ( یا کلید میانبر F6 ) را انتخاب نمایید تا اطلاعات در رکوردی جدید دخیره شوند.
حذف مشتری/متقاضی : ابتدا مشتری/متقاضی مورد نظر را انتخاب کرده و "حذف" را انتخاب نمایید .
جستجو : برای جستجو در بین مشتری/متقاضی ها کافیست در فیلد "جستجو" قسمتی یا کل یکی از اطلاعات مشتری/متقاضی مورد نظر را نوشته و کلید Enter را بفشارید، سپس تمام مواردی که با جستجوی شما مطابقت داشت در لیست پایینی نمایش داده می شود، سپس میتوانید توسط موس یا کلیدهای جهتنمای بالا/پایین رکورد مورد نظر را انتخاب کنید .
انتخاب سریع : برای یک انتخاب سریع کافیست در هرجای نرم افزار کلید F8 را از صفحه کلید بفشارید، سپس پنجره مشتری/متقاضی باز شده و نشانه گر بر روی فیلد جستجو قرار میگیرد تا بتوانید بدنبال اطلاعات مورد نظر بگردید، بقیه موارد را مانند قسمت جستجو دنبال کنید . در پایان با فشردن همزمان کلیدهای Ctrl + Enter اطلاعات انتخاب شده برای مشخصات مشتری متقاضی انتخاب می شود .
ورود اطلاعات از فایل اکسل : توسط این گزینه میتوانید لیست مشتری/متقاضی های مورد نظرتان که در یک فایل اکسل ذخیره شده است را وارد نرم افزار نمایید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کار به قسمت ورود اطلاعات از فایل اکسل مراجعه نمایید.