ورود/ثبت نام

متن پیشرفته

در هر قسمت از نرم افزار فاکتور میتوانید دستوراتی برای فرمت بندی متنها و اجرای بعضی تغییرات در آنها اعمال نمایید مانند تغییر فرمت ظاهری مثل ضخیم یا مورب کردن متن و یا تغییر رنگ قسمتی از متن، همچنین نوشتن متنی که بصورت پویا مقداری را از مکانی دیگر جایگزین کند.

در مواردی لازم است متنی نوشته شود که در آن از اطلاعاتی دیگر استفاده می شود، یک راه پیاده سازی این متن ها این است که در هر بار علاوه بر نوشتن همه اطلاعات در درون این متن نیز اطلاعات مجددا نوشته شود.

در نرم افزار فاکتور امکانی وجود دارد که میتوانید بجای نوشتن اطلاعات مورد نیاز در متن آن قسمت از متن را به منبع اطلاعات مورد نظر متصل نمایید تا در موقع گرفتن خروجی متن منبع جایگزین گردد.

برای این منظور کافیست نام عنوان منبع را بین دو کارکتر مساوی قرار دهید،

برای خواندن از فیلدهای پایانی ( فیلدهای زیر جدول) کافیست عنوان آن فیلد را بعنوان منبع وارد نمایید، مانند فیلد "پرداخت" در تصویر بالا.

برای خواندن از اطلاعات مشتری از کلمه "مشتری" بعلاوه کاراکتر نقطه "." و سپس عنوان اطلاعات مورد نیاز استفاده نمایید، برای مثال در تصویر بالا نام مشتری جایگزین قسمت مشخص شده می شود.

برای خواندن از اطلاعات صادر کننده از کلمه "مشخصات" بعلاوه کاراکتر نقطه "." و سپس عنوان اطلاعات مورد نیاز استفاده نمایید.

اطلاعات بیشتر ...جدیدترین برگه ها
تصویر