بررسی وضعیت بلک لیست

برای بررسی وضعیت بلک لیست بودن یک شماره از این صفحه استفاده نمایید.
تمامی شماره هایی که برای ارسال پیامک تبلیغاتی استفاده میکنید میبایست از این لحاظ چک شوند، درحال حاضر پس از ارسال پیامک تبلیغاتی امکان عودت شماره های ارسال نشده وجود ندارد.
شماره در بلک لیست مخابرات است به این معناست که از سوی مخابرات و یا توسط خود مخاطب، سیستم دریافت اس ام اس تبلیغاتی مسدود شده است و شماره مورد نظر اس ام اس هایی که توسط سامانه ارسال میشود را دریافت نمیکند.
برای خروج از لیست سیاه مخابراتی، مشترک کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال نماید.
برای غیرفعال سازی نیز بدیهیست که عدد متمم را به شماره اپراتور مربوطه ارسال نمایید.
همچنین با شماره گیری کد دستوری #800* در هر اپراتور اقدام به فعال یا غیر فعال کردن بلک لیست خط خود کنید.
تصویر