سرویس پیامک اطلاع رسانی

* این سرویس فقط مخصوص استفاده در نرم افزار فاکتور میباشد.
* از این سرویس تنها برای ارسال پیامک های اطلاع رسانی استفاده میشود.
* ارسال پیامک تبلیغاتی و لینک غیر مجاز میباشد و در صورت مشاهده سرویس غیر فعال خواهد شد و هزینه سرویس عودت نخواهد شد.
* پیامهای ارسالی توسط این سرویس از بلک لیست تبلیغاتی عبور میکند.


سرویس پیامک تبلیغاتی

* این سرویس فقط مخصوص استفاده در نرم افزار فاکتور میباشد.
* از این سرویس برای ارسال پیامک تبلیغاتی بصورت عمده استفاده میشود.
* پیامهای ارسالی طبق قانون پیامکهای تبلیغاتی به کاربرانی که این نمونه پیامها را محدود کرده اند ارسال نمیشود.
* تمامی شماره هایی که برای ارسال پیامک تبلیغاتی استفاده میکنید میبایست از نظر بلک لیست بودن چک شوند، توصیه میشود لیست های پیامک تبلیغاتی را یکبار بررسی نمایید و سپس در گروه مورد نظر دسته بندی کنید، درحال حاضر پس از ارسال پیامک تبلیغاتی امکان عودت شماره های ارسال نشده به بلک لیست وجود ندارد.
* برای چک کردن وضعیت بلک لیست یک شماره از این صفحه میتوانید استفاده نمایید.


* توجه: موقتا به خاطر مرحله آزمایشی و رفع مشکلات احتمالی تعداد بسته ها کم میباشد و اجازه خرید بیش از دو بسته فعال وجود ندارد.


Mohsensoft
تصویر